Jämställdhet

Sweden

2008.11.11 09:42 Sweden

Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here! Visiting redditors from elsewhere are also welcome! This subreddit is moderated after the reddiquette and these community guidelines https://www.reddit.com/sweden/wiki/community_guidelines
[link]


2012.04.15 18:06 Svensk Politik

This subreddit is dedicated to the discussion of Swedish politics, foreign as well as domestic. We strive to reach a constructive and civil debate climate. All political opinions are welcome, but try to keep a neutral and dispassionate attitude towards the opinions expressed even if you disagree with the opinions of others! Our discord: https://discord.gg/uUzdsxY
[link]


2020.11.27 00:38 SylianRiksdagen Debattartikel: Sverigedemokraternas invandringspolitik är usel

Sverigedemokraternas syn på invandring bygger på deras ideologi, inte fakta. Deras mål är ett Sverige där alla ser likadana ut och beter sig lika, kulturella skillnader får ej finnas. Enligt Sverigedemokraternas synsätt finns det tre grupper av människor i Sverige, nämligen infödda svenskar, assimilerade invandrare, och icke-assimilerade invandrare. De infödda svenskarna står högst, ur deras perspektiv. Enligt Sverigedemokraterna tillhör Sverige endast de infödda svenskarna, invandrare blir en andra klassens invånare i Sverige.
Sverigedemokraternas förslag är katastrofala. Sverigedemokraterna vill lägga ner Migrationsverket och ersätta det med ett återvandringsverk. De vill också ändra asylpolitiken: Endast flyktingar från våra grannländer ska accepteras, och endast i krissituation. I praktiken innebär detta att vi inom den närmaste framtiden ska acceptera noll flyktingar. En sådan politik skulle skada oerhört många människor, det vore oerhört osolidariskt och kallt.
Sverigedemokraterna skriver också att de ska föra storskalig och aktiv återvandringspolitik, även tvingande återvandring. De som inte återvandras ska assimileras till högsta möjliga grad. Vad menar Sverigedemokraterna med ”ska”? Ska staten använda metoder för att tvinga människorna att ”assimileras”? Kollar vi på Sverigedemokraternas migrationspolitik så verkar det så, de människor som kommer hit tvingas anpassa sig efter Sverigedemokraternas mall eller straffas för det. I Sverigedemokraternas Sverige kommer icke-assimilerade invandrare att behandlas sämre av staten, kanske till och med ha färre rättigheter. Ska det finnas något bevis på att en invandrare är ”assimilerad”? Ett assimilationstest, där det bedöms huruvida man lever upp till Sverigedemokraterna krav eller ej. Vänsterpartiet tar starkt avstånd från Sverigedemokraternas migrationspolitik.
Sverige idag är redan ett mångkulturellt land, även om vi bortser från invandrargrupper som kommit hit de senaste åren så har vi fem minoritetsspråk, nämligen finska, meänkieli, samiska, romani, och jiddisch. Dessa minoritetsspråk har särskild lagstiftad ställning som exempelvis ger rättighet att lära sig språken i skolan för de som tillhör relaterade grupper. I Sverigedemokraternas drömsamhälle skulle även dessa nationella minoriteter tvingas till assimilering. Vi har sett flera exempel på hur representanter för Sverigedemokraterna uttryckt sig negativt om judar och samer, deras önskan vore nog att dessa grupper ”assimileras” också.
Istället för tvångsassimilering satsar Vänsterpartiet på integration. Vi vill ha ett samhälle där det är möjligt att leva i gemenskap, vi behöver kulturell autonomi i Sverige. Samerna i Sverige har getts kulturell autonomi redan, vilket antagligen grämer Sverigedemokraterna. Vi respekterar olika folkgruppers rätt att bevara sina kulturer, vi respekterar individers rätt att tillhöra sin kultur. Det är fullt möjligt att kombinera det med värderingar som strävar efter frihet, jämlikhet, solidaritet, jämställdhet. Dessa värderingar är inte unikt svenska. Tillsammans kan vi skapa ett starkare samhälle. Vänsterpartiet säger nej till samarbete med Sverigedemokraterna. Vi behöver en tydlig och stark regering med vänsterinriktning, det rimliga är en regering med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, och Miljöpartiet. En röst på Vänsterpartiet är en röst för en sund och human invandringspolitik och integrationspolitik, och en röst för humana värderingar.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.11.26 22:00 CatholicLunkan SD släpper debattartikel om migrationspolitik

Det är dags för assimilation istället för integration
Den svenska integrationspolitiken har varit ett misslyckat koncept som har resulterat i en grov segregation, svenskfientlighet i våra förorter, kriminella gäng som styr vissa områden i vårt land och värderingskrockar.
Sverige är ett underbart land, en fin natur, fina traditioner och ett rikt kulturarv. Det är någonting som måste bevaras och förvaltas vidare av dagens medborgare. Sverigedemokraterna vill att varje medborgare ska verkligen kunna ta del av vår samhällsgemenskap och känna sig delaktig i vårt samhälle. Den politik vi har fört har aldrig riktigt sagt krav på att nyanlända verkligen ska integreras in i det svenska samhället, man har inte haft samma mentalitet gällande att lära sig det svenska språket, anamma våra värderingar, lära sig om vår kultur, historia och våra traditioner. Alliansen pratade mycket om att nyckeln till en välfungerande integrationspolitik är att man har ett jobb att gå till. Vi Sverigedemokraterna kan köpa det resonemanget till viss del men vi tycker det är synd att man reducerar den svenska samhällsgemenskapen till endast ett jobb. Den svenska samhällsgemenskapen är så mycket mer än bara att ha ett jobb, det är att kunna tala det svenska språket, anamma de värderingar ligger till grund för vårt samhälle, ha förståelse för vårt gemensamma kulturarv och våra traditioner. Bara för att nyanlända har ett jobb så innebär det inte per automatik att de är en del av det svenska samhället, de kan fortfarande förkasta vår syn på jämställdhet, yttrandefrihet och synen på hur vi behandlar våra medmänniskor.
Sverigedemokraterna vill se en radikal förändring på det här området där vi istället fokuserar på assimilation istället för integration. Det är uppenbart att den här kulturkrocken som förekommer i våra förorter inte kommer att åtgärdas med samma gamla politik. Den svenska samhällsgemenskapen måste stärkas och vi måste gå öppna upp den för invandrare. För att få ta del av vår generösa välfärd måste vi sätta krav på språkkunskap, värderingar, historia och samhällskunskap. Vi måste möjliggöra att människor verkligen får möjligheten att lära känna vårt samhälle och vår gemenskap. Om man inte vill vara delaktig i vårt samhälle och samtidigt inte känner någon lojalitet mot Sverige så ska den personen utvisas. Våra resurser ska läggas på människor som vill bli svensk och vara delaktig i vår samhällsgemenskap,

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för att stärka den svenska samhällsgemenskapen och för en ny assimilationspolitik.
submitted by CatholicLunkan to ModellMedia [link] [comments]


2020.11.21 14:58 CatholicLunkan Robert Lundgren (SD) håller tal i i Kungsträdgården, Stockholm

God eftermiddag kära Sverigevänner!
Vad roligt det är att få träffa er här i Sveriges huvudstad och få prata om vilket Sverige vi i SD vill se.
Sverige ska vara ett land som präglas av en stark svensk samhällsgemenskap som byggs på tydliga svenska värderingar och en respekt för vår tradition, kultur och historia. Vi kommer aldrig kunna bygga för framtiden om vi inte gör vår grund stark. Till skillnad från de andra partierna så ser vi de systematiska problemen som urholkar välfärden, samhällsgemenskapen, tryggheten och vår gemensamma framtid. Det går inte att ha en okontrollerad invandringspolitik där vi accepterar ett nyliberalt mångkulturellt projekt och samtidigt ha en generös välfärdspolitik för våra äldre, sjuka, barn och familjer. Politik handlar om prioriteringar och Sverigedemokraterna kommer alltid att välja det svenska folket först.
Vi kommer gå till val på att stänga våra gränser, vi har inte resurserna för att ta in fler människor. Det här med att vara en "humanitär stormakt" fungerar inte. 2015 flyktingvåg visade tydligt att den välfärdspolitik som ligger till grund för Sveriges rikedomar inte är kompatibel med massinvandring. Vi måste också påbörja en återvandring av människor som inte befinner sig i Sverige på legitima grunder, sen måste vi börja föra en aggressiv assimilationspolitik för att verkligen se till att invandrare anpassar sig till vår svenska samhällsgemenskapen. Det här med integration och att vi ska mötas på mitten är inte hållbart och vi har sett hur det har gång på gång misslyckats.
Våra värderingar om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och yttrandefrihet kan inte kompromissas bort för islamistiska värderingar. Man tar seden dit man kommer.
Förutom migrationspolitiken kommer vi gå till val för att förbättra vår välfärdspolitik med fokus på familjen och jämlikhet. Vi ser hur dagens sjukvårdssystem med 21 autonoma regioner inte är hållbart, det gamla systemet från 1800-talet har lett till en ojämlik fördelning av våra gemensamma resurser och det är patienterna som får ta den faktiska smällen. Sverige är ett rikt land och det är dags att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt, därför går Sverigedemokraterna till val på att förstatliga den slutna vården. Vi vill se en statlig myndighet som leds av oberoende tjänstemän och experter, vi är övertygande om det systemet är bäst sjukvården. Våra nordiska grannländer har påbörjat sådana reformer med lyckade resultat. Regionerna ska fortsätta behålla primärvården men på sikt vill vi också föra över det ansvaret till staten.
Familjen är samhällets minsta men också viktigaste gemenskap, starka familjer leder till starka individer som i sin tur leder till en stark samhällsgemenskap. Staten kan göra mycket för att stärka svenska familjer men det staten inte ska göra är att kvotera föräldraförsäkringen och bestämma hur familjers vardag ska se ut. Vi går till val med att avskaffa alla öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen, det är familjen som ska bestämma hur den fördelningen ska se ut, inte politiska partier. Vi vill också stärka familjens ekonomiska situation genom riktade jobbskatteavdrag och höja barnbidrag. Oavsett socioekonomiska bakgrund ska staten alltid stötta nyblivna föräldrar.
Nu vill jag runda av och tacka för mig men innan jag avslutar mitt tal så vill jag bara tacka för att ni har tagit er tid att lyssna på mig och jag ser framemot att kampanja runt Stockholm och berätta om varför Sverigedemokraterna är det partiet som sätter Sverige först.
submitted by CatholicLunkan to ModellMedia [link] [comments]


2020.11.05 21:51 vagnobilmo Islams skadeverkningar på samhället kan liknas vid en koloni husbock som långsamt men obevekligt knaprar på samhällets grundvalar och gradvis eroderar demokrati, likhet inför lagen, jämställdhet och den viktiga tilliten mellan människor

Islams skadeverkningar på samhället kan liknas vid en koloni husbock som långsamt men obevekligt knaprar på samhällets grundvalar och gradvis eroderar demokrati, likhet inför lagen, jämställdhet och den viktiga tilliten mellan människor
https://verklighetenisverige.wordpress.com/2015/09/02/islam-eroderar-samhallsbygget/
submitted by vagnobilmo to u/vagnobilmo [link] [comments]


2020.09.28 13:51 herrsulledotcom Som invandrare som kommit hit efter Irakkriget är jag otroligt trött på dagens Sverige

Edit: ni bevisar bara min poäng. Ni försöker att övertala mig att se på saken annorlunda, att inte tro på mina ögon och öron som upplever svensk rasism på daglig basis. Sedan fick jag denna gulliga PM från hypocrite-redditors:
"Hey ingen har bedt dig komme til Sverige. det er for satan i helvede fire tusinder kilometer og ti suveræne landes distance fra Irak. jeg vil anbefale at du forlader Sverige omgående og immigrerer til USA, de er ansvarlige for Irak-invasionen, er multikulturelt i sin grundnatur og mere rummeligt for din slags folk
Ved du hvad dit stinkdyr, Skandinavien modtog mange vietnamesiske immigranter i sin tid when Vietnam was a wartorn country. they seamlessly blended in meanwhile Muslim immigrants are ungrateful, demanding, always unhappy and overrepresentated in misbehavior like religious fanaticism, sexual and violent crime. immigrants from MENA as a whole are detrimental to the social fabric of Scandinavian countries. pack your bags and leave Sweden for your own good, the humanist masquerade is over".
Återigen: ni bevisar min poäng. Kommer att skita i den här tråden, jag är inte ute efter försök att få min upplevelse av det här landet invaliderat.
Hej,
Jag hänger mycket här på den svenska delen av reddit (lurkar mest dock, varit mer aktiv förut på gamla konton) och jag har sett hur diskursen här har ändrats från 2011 till idag. Det har gjort så jag, som invandrare, inte känner mig välkommen på Sweddit. Ändå så tänkte jag att den invandrarfientliga retoriken här inte skulle läcka ut till "real life", så jag behövde inte ta några tangentbordskrigare på största allvar.
Det som istället hände var Sverigedemokraternas tillväxt till att bli tredje störst bland de svenska väljarna, och ett debattklimat där fascistiska åsikter accepteras bara för att det råkade bli lite för många sådana som jag i Sverige. Hela Sverigebilden om progressivitet, jämställdhet, religionsfrihet och mycket av det som utmärkt Sverige som enastående land håller på att försvinna, mycket tack vare SD:s retorik om återvandring, hårda tag och oförlåtlighet gentemot oss som inte hade så mycket val framför oss. Vi som SD hatar så mycket har två val: leva i genomkorrupta regimer där inte ens rätten till liv är säkrad, eller fly dit vi hoppas få ett värdigt, humant bemötande och en garanti över våra mänskliga rättigheter.
Istället kommer vi till ett Sverige där vi klumpas med alla andra som också fått fly hit; en äcklig gulaschsoppa av desperata människor som fasas ur till betongklossar utanför stan. Vi får nöja oss med att tjäna mindre och jobba mer, och vi får uthärda ett kallt samhälle som inte ens kan anstränga sig för att ge oss ett fullhjärtat leende när vi ser det i soprummet, på stan, på sjukhuset. Utöver det så har vi släkt i hemlandet som utstår det vi flytt från, som vi både saknar så mycket så det gör ont och som vi undrar hur de klarar sig varje dag.
Parallellt med det pratas det om oss, som att vi hade valt att komma hit om våra länder inte hade bombats med vapen som Sverige var med och tillverkade. Vi och våra barn måste utstå ett utanförskap, en rotlöshet som plågar dem varje gång de ändrar tonläget i ett telefonsamtal eller får i deras ansikten att de minsann är svenskar när de besöker hemlandet. Många av dem mår skit, och många av dem väljer hellre att ta ut frustrationen på samhället än att acceptera verkligheten att de aldrig kommer att vara lika värda som en svensk.
Skaffa lite medmänsklighet. Ni bor i samma land där ni har era rötter, era familjer och era släktträd. Ni har aldrig sett er pappa gråta efter ett telefonsamtal, för att hans bror dödats 6000 km bort i ett innebördskrig. Inte heller har ni sett er mamma vara ett skal av sig själv i en värld av saknad, ovisshet, trauma och förlorad ungdom. Ni vet inte vad det innebär att säga hejdå till det som är ert, det som tagits från er för att en horunge på andra sidan världen värdesatt pengar före era liv.
Nästa gång ni pratar om assimilation, invandring, flyktingskvoter och vad fuck det är ni babblar om från bekvämligheten i era uppvärmda hus, tänk en extra gång på hur livet faktiskt kan se ut för den som lämnar allt för att få leva. Och glöm inte: *ingen* människa väljer att lämna sitt land om den inte hade en anledning för det.
Jag är så otroligt frustrerad och jag hoppas att ni förstår varför.
submitted by herrsulledotcom to sweden [link] [comments]


2020.09.27 11:21 JungleDoper Dåligt med jämställdhet i jämställdhetsmyndigheten

Dåligt med jämställdhet i jämställdhetsmyndigheten submitted by JungleDoper to sweden [link] [comments]


2020.09.13 23:49 SylianRiksdagen Pressmeddelande: Socialistisk Enhetsfront lanseras

https://imgur.com/a/LfeEtSv
Statsminister och partiordförande för Socialdemokratiska Arbetarepartiet Karl Götefors tillsammans med partiordförande för Vänsterpartiet Kommunisterna Theodor Läftås och Miljöpartiets språkrör Sylian Stenberg går upp på podiet och vänder sig mot journalisterna. Karl Götefors tar till orda.
"Tack för att ni alla ville dyka upp på denna presskonferens. Detta är stora nyheter vi kommer med idag."
Journalisterna sitter redo med sina datorer och TV kamerorna riktar in sig
"Vi, Socialdemokratiska Arbetarepartiet, Vänsterpartiet Kommunisterna och Miljöpartiet har under eftermiddagen haft en gemensam Enhetskongress, under denna kongressen beslutades att dessa tre partier skall enas. SAP, VPK och MP har genom beslut av partierna och dess medlemmar beslutat enas till partiet Socialistisk Enhetsfront, förkortat SE."
”Jag har fått äran att leda detta nya parti, ett uppdrag jag kommer ta med största nöje och på största allvar. Partiets partiprogram kommer att presenteras inom kort och arbetet för fullständandet av vårt nya parti kommer att påbörjas med en gång. Vi ser fram emot att genomföra den svenska arbetarklassens och folkets vilja i politiken, för en ny värld, en socialistisk och rättvis värld.”
Kamerorna blixtrar medan tiotal händer höjs upp i luften
"Detta anser vi är ett viktigt och positivt steg för den svenska arbetarrörelsen och den socialistiska rörelsen i Sverige, det krävs enighet i den socialistiska rörelsen, både i Sverige och internationellt.
Theodor Läftås fortsätter:
"Kamrater. Det här är en historisk dag för den svenska vänstern. Idag har vi officiellt bildat den socialistiska enhetsfronten. Högern har länge präglats av splittringar och oenighet. Vänstern däremot har inte haft några interna slitningar alls nästan. Idag går den socialistiska enhetsfronten ett steg längre. Vi har nu bildat en enhetsfront där vi tillsammans kan stå emot högern och tillsammans bygga en socialistisk framtid.
Vi vet att vi är starkare tillsammans, och det här partiet är inte ett undantag. Efter en lugn politisk period är vi i SE redo att återigen ta upp facklan och fortsätta arbetet i kammaren och på gatorna. Vi kommer aldrig vika oss ner för högern, och vi kommer alltid slåss för vanliga människor.
Min tid som partiledare har varit extremt rolig och lärande. Jag är tacksam för alla som hjälp mig under min tid i VPK. Nu tar jag ett litet steg tillbaka och har fått förtroendet att bli partisekreterare i SE, ett arbete som jag ser fram emot och kommer ta på mig med glädje.
Kamrater, nu bygger vi en bättre framtid tillsammans."
Sylian Stenberg avslutar:
"Jag har länge förespråkat samarbete inom vänstern, och vi tar nu ett stort kliv mot en starkare och mer enad vänster. Vi ser nu nästa steg för vänsterrörelsen inom svensk politik: Socialistisk Enhetsfront. Tre partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet Kommunisterna, har samlats för att gemensamt jobba för socialism, för jämlikhet och frihet. Vi är ett brett vänsterparti som samlar människor som har något olika ideologier men som alla önskar en bättre framtid. Eko-socialister, socialdemokrater, Marxist-Leninister och många mer är alla välkomna i Socialistisk Enhetsfront, vi är en samlande kraft. Vi är också ett tydligt alternativ till högern: Även de som inte är ideologiskt vänster kan se hur våra förslag är bättre än högerns förslag, vår politik är bred och hållbar. Vi är det stora miljöpartiet, det stora feministiska partiet, det stora arbetarepartiet.
Miljöpartiet är en del av sammanslagningen, och jag kan garantera att Miljöpartiets inflytande på Socialistisk Enhetsfronts politik är stort. SE kommer föra en grön, feministisk, och socialistisk politik. Vi kommer stå upp för frihet, jämställdhet, jämlikhet. SE kommer fortfarande kämpa för Miljöpartiets viktigaste frågor, som en grön miljöpolitik, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, och basinkomst. Socialistisk Enhetsfront kommer kämpa mot klimatförändringar, fattigdom, utanförskap. Vi kommer motarbeta rasism, sexism, homofobi, transfobi, alla former av orimlig diskriminering och hat. Socialistisk Enhetsfront kämpar för en bättre framtid."
Presskonferensen avslutas och den sprids snabbt i olika former av media. Alla tre lämnar rummet medan kamerorna blixtrar och flera röster hörs med frågor till de andra partimedlemmarna. Vice statsminister Östen Undén kommenterar:
"Detta är en stor dag för den svenska socialistiska rörelsen. Genom att se vad vi har gemensamt och enas kring en politik som är bra för Sverige och som sätter klasskampen i första rummet blir vi starkare. Det är min bestämda uppfattning att genom detta nya parti kommer vi nå nya höjder, och bygga ett bättre samhälle för alla!"
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.08.10 19:24 Nilsneo SD är ett parti för jämställdhet på riktigt

SD är ett parti för jämställdhet på riktigt submitted by Nilsneo to Sveriges_politik [link] [comments]


2020.07.29 12:10 AlltArAbsolut BITTE ASSARMO: 4 av 10 utlandsfödda män är emot jämställdhet

BITTE ASSARMO: 4 av 10 utlandsfödda män är emot jämställdhet submitted by AlltArAbsolut to svenskpolitik [link] [comments]


2020.07.14 14:12 CDRDodo Carl Bildt (F!), har en fullspäckad dag i Malmö

Under dagen har Carl Bildt setts gå runt tillsammans med väljare i Malmö och diskuterat politik.
På bilden ses Carl Bildt fotografera lite under rundvandringen
Många olika saker diskuterades, därtill hör bland annat kampen mot rasismen och kampen för jämställdhet. Feministiskt Initiativs miljöpolitik diskuterades även senare.
Sällskapet stannar till i centrala Malmö och F! sätter igång en videolänk till sociala medier där åhörarna får möjlighet att diskutera med partiledaren. Bland annat diskuterades detta:
Vad vill F! göra åt global uppvärmning?
Vi har landat i bedömningen att nuvarande sätt att leva är ohållbart, jordbruk, industri och transportmedel släpper ut alldeles för mycket växthusgaser som förvärrar nuvarande temperaturen på planeten. Därför har vi lyft fram flera förslag som kommer lyfta upp och bygga om industrisamhället till ett mer anpassat modernt sådant. Till exempel vill vi säkerställa att arbetsgivare betalar en miljöskatt om arbetstagare förlorar arbetet till följd av brun automatisering. Vi vill underlätta för koldioxidinhämtning genom skattelättnader för skogsbruk och så vill vi till exempel bevara den progressiva skatten på företagens utsläpp.
Har F! någon annan miljöpolitik?
Ja det har vi! Vi vill till exempel säkerställa att gifttunnorna utanför Sundsvall på Östersjöns botten snarast plockas upp, vi vill också till exempel freda havsområden i Östersjön för att rädda fiskarna från utrotning. Till skillnad från högerpopulisterna vill vi mer än simpelt "bevara kärnkraften".
Hur ska städerna bli mindre smutsiga?
Vi anser att en stor del av städernas problem idag ligger i att luften är för dålig och ohälsosamma. Därför verkar vi för bilfria städer och fler grönområden, detta hade dels lockat utbyggnad i staden men även åtgärdat bland annat den idag otrevliga luften.
Höhö, varför vill F! lägga ner försvaret?
Det vill vi inte, utan det antagandet är komplett felaktigt. Däremot ser vi att när möjligheten ges avmilitarisera delar av till exempel polisen, vi vill inte heller massivt bygga ut försvarsmakten som bland annat vissa högerpopulister anser nödvändigt.

Frågorna var många fler och det tog uppemot två timmar innan samtliga var besvarade. Efter det begav sig Bildt iväg på en egen finansierad mottagning på härbärget i Malmö, där åts en bankett och Bildt höll ett kort tal om hemlöshet.
Carl Bildt på scenen
Stort tack för att jag har välkomnats till denna underbara tillställning!
Livet är inte lätt, utan tvärtom är det oftast svårt. Det innebär att det finns bra perioder och dåliga perioder, det finns svåra tider och det finns lätta tider. Vårt ekonomiska system gör svåra tider än svårare för massan och bra tider lättare för få. Det innebär att många hamnar i utsatta situationer precis som ni har gjort! Det är och ska aldrig vara tillåtet! Ni förtjänar både ekonomiskt stöd och bostäder där ni kan flytta in. Därför är jag glad över att få företräda ett parti som vill bygga mer bostäder, bevara bidragen och fortsatt säga nej till marknadshyror.
Nu ska jag inte störa er mer, tack för att ni lyssnade och smaklig måltid!
Efter banketten begav sig Bildt hem.
submitted by CDRDodo to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.07 14:41 Kire031 Manifestation för volontärerna som stred för spanska republiken

Göteborgs fylls av ljudet av musik, från Järntorget, Hjalmar Brantingsplats och Korsvägen hörs tonerna av folk sjungades internationalen i långa demonstrationståg. De röda fanorna och plakaten syns överallt när folk från hela Sverige, delar av Europa, fackföreningar och politiska partier och rörelser tillsammans tågar mot Götaplatsen.
Götaplatsen fylls upp av folk så långt ökar kan nå framför en stor scen där partiledarna från det folkliga blocket (förutom Dacke som råka ut för en olycka) står och sjunger tillsammans med folkmassorna. Nedanför står musiker och spelar för fullt. Bredvid partiledarna syns en staty föreställande en ung kvinna hållandes upp en fana och med en fredsduva i famnen.
Efter ett tag lungas stämningen ner och Socialdemokraternas partiledare Karl Götefors går fram och tar till orda.
SAP - Karl Götefors ”Kamrater, vi samlas här idag för att hedra och sörja de tusentals som stred för demokrati och socialism i den spanska republiken under inbördeskriget 1936-1939, vi hyllar speciellt de svenskar som reste ner och stred för vad de visste var rätt - kampen mot fascism och för socialismen.
Idag kommer ni att få höra många underbara och inspirerande tal av representanter från alla de socialistiska partierna samt en representant från CNT - Confederación Nacional de Trabajadores. CNT är ett spanskt fackförbund som var bland de viktigaste aktörerna under inbördeskriget och kampen mot Francos fascism.
Denna dagen och staty ska inte endast hylla och sörja de stupade och de som på olika sätt stred fascism utan även som symbol på en enad socialistisk vänster, i Sverige, Europa och världen. Aldrig kommer vi låta fascismen segra med dess stöd från Kapitalister och konservativa. Historien visar att fascismens stöd finns i huvudsak hos den borgerliga och kapitalistiska klassen. Allt för att trycka ner den socialistiska samhällsrevolutionen och arbetarstaten.
Detta valet har visat på att den liberala högern är villig att samarbeta med ett skandalöst och nationalistiskt odemokratiskt parti som vill ge kungen makten över era representanter, både inom politiken och på arbetsplatsen. Politiken och arbetet och samhället är folkets verk och ska styras av folket, inte en man född med sked i mun och dennes underhuggare!
Kamrater! Vi skall aldrig godkänna att denna regering, som saknar folkets stöd, river ner det solidariska och demokratiska samhälle som vi tillsammans byggt upp igen, folkhemmet ska återvinnas och folket ska segra! ¡Viva el pueblo y el socialismo!
Jag avslutar mitt tal med en uppmuntran att lyssna och njut av vår älskade sångerska Heather Heyer, dotter till en av männen som stred för Spanien.”
Sångerskan Heather Heyer stiger fram till mikrofonen och börjar sjunga ”Himno de las brigadas internacionales spelas”
(https://open.spotify.com/track/5S6KongPRpfyrKEofcb8ZI?si=5vWW6wRfQE6SKV4jtAqy3A)
Applåder utbryter
Heather tackar, höjer knytnäven och backar sedan medan VPK’s partiledare Zeunert stiger fram till applåder
VPK - Zeunert ”Kamrater! Det här är första gången vi visar oss efter en omvälvande tid i svensk politik. Valresultatet var en besvikelse, och den nya regeringen är rent ut sagt en katastrof. Idag har vi samlats för att inviga denna staty, för att hedra minnet av dem som åkte ner till Spanien för att slåss för demokrati, frihet och mot fascismen, trots att de riskerades att straffas för det. Många av dessa var medlemmar eller hade kopplingar till VPK, och det är viktigt att vi alltid kommer ihåg dem. Att vi kommer ihåg hur de riskerade sina liv, för att slåss för friheten, demokratin och mot fascismen. I tider som dessa, när odemokratiska och konservativa krafter växer sig starkare är det viktigare än någonsin att vi gör som de Spanienfrivilliga. Stå upp för demokratin. Stå upp mot fascismen. Det som är farligt med fascismen är att den kommer krypandes bakifrån, och man märker inte hur illa det är förens det är för sent. Historien lär oss att liberaler och liberalkonservativa alltid kommer att samarbeta med extremhögern framför vänstern. Allt de gör för att försvara sin kära kapitalism. Mittenhögern tror att de kan kontrollera fascisterna, och hålla de i schack. Återigen kan historien visa oss att dessa aldrig lyckas med det. Extremhögern tål inte att kompromissas med, den kommer att ta över det samarbetet. Den måste bekämpas. Fascismen är kapitalismen i kris, dess yttersta form. Den kan då inte bekämpas med mer kapitalism, utan det behövs en enad socialistisk, kommunistisk, anarkistisk vänster, som kan verkligen kan bekämpa fascismen, och bygga ett bättre samhälle. Det är därför vi står här idag tillsammans. En enad och stark vänster är det enda sättet att bekämpa fascismen. Därför tycker jag att vi nu sjunger Enhetssången! Låt oss höras ända till Rosenbad!”
Musikerna börjar genast att spela de första tonerna till Enhetsfront medan folket börjar sjunga med.
(https://open.spotify.com/track/4zaFrbqpD3w4xhUYjUyb5f?si=fs2jthmlSauahDriEixjxQ)
Musiken tystnar till applåder medan F!’S partiledare Carl Bildt stiger fram
F! - Carl Bildt ”Det betyder mycket att vara politiskt aktiv, men det som är gemensamt för alla politiker oavsett partifärg är att deras engagemang stärker vår demokrati. I Spanien 1936 förklarade högeroppositionen med general Franco i spetsen inbördeskrig mot republikanerna. I grund och botten handlade inbördeskriget om demokrati mot diktatur. Nationalisterna ledda av Franco företrädde ett auktoritärt och diktatoriellt styrelsesätt medan republikanerna företrädde demokratin. Kampen mellan demokrati och diktatur var just då viktigare än någonsin eftersom diktaturer vuxit fram i bland annat Tyskland och Italien. Inom ramen för inbördeskriget företrädde republikanerna där även en mer modern och jämställd doktrin för kvinnor. Därför handlade inte bara inbördeskriget om demokratins kamp mot diktatur utan även om den kvinnosyn som skulle dominera i Spanien. Mot alla odds besegrades demokratin i de republikanska delarna 1939 av nationalisterna. Demokratin och kvinnokampen var förlorad, det ersattes istället av förtryck och en tillbakagång för jämställdheten. En sak är för mig som partiledare säker, detta får aldrig hända igen. Demokratin måste besegra diktaturen och jämställdheten måste få ett större fokus. Det här monumentet är därför oerhört viktigt, för att komma ihåg alla krigsoffer, men även hur skör demokratin är. Demokratin är som en blomma, den kräver omsorg, vatten och näring, utan det dör den och därför är det viktigare än någonsin att göra ett sådant här ställningstagande, för hotet om diktatur har aldrig försvunnit det hotet har alltid väntat strax runt hörnet och om vi inte vårdar demokratins blomma kommer vi alla att vissna med den. Därför är jag både hedrad och glad över att få vara här idag, jag hoppas och tror att detta monument sänder de signaler som krävs och under lång tid framöver påminner medborgarna om demokratins skörhet och därmed dess vikt. Demokrati och jämställdhet är värt att uppmärksamma! Tack för att ni lyssnade!”
Applåder och musikerna påbörjar nästa låt - Solidarity forever
(https://open.spotify.com/track/5NShvMH3lRmQPW4qc0hYKY?si=LoWWFBTeSmGi3Y2wgUqAug)
Folkets engagemang finns nu inga gränser så låten spelas upp ännu en gång innan arbetarna lugnar ner sig så att Miljöpartiets partiledare Sylian kan komma till orda
MP - Sylian ”Spanska revolutionen var en tid av hopp, en tid där vi såg möjlighet för en ny socialistisk ålder. Vi såg hur en enad vänster slogs mot Francos fascister. Liberaler, socialdemokrater, anarkister och marxister kämpade med varandra för en ny framtid... till en början. Över tid såg vi hur konflikter mellan anarkister och Stalin-positiva marxister bidrog till att splittra vänstern. Inbördes strider försvagade vänstern, och bidrog till att fascisterna vann det spanska inbördeskriget. Detta var givetvis inte den enda faktorn, men det var, onekligen, en bidragande faktor. Vad som hade kunnat vara en möjlighet för ett fritt socialistiskt samhälle blev istället en fascistisk stat, en mördarstat.
Spanska revolutionen var hoppfull. Anarkisterna genomförde några av de största miljöreformerna under den tiden. De stängde ner metalfabriker, påbörjade återplantering av träd, utvecklade konstbevattning, och diversifierade grödor. Hade vänstern vunnit så hade vi kanske sett framväxandet av ett mer miljömedvetet samhälle än något annat. Vi hade förmodligen också sett ett friare och mer jämlikt samhälle.
Vänstern har ett vägval. Vi kan välja att slåss mot varandra, inom vänstern, på grund av meningsskiljaktigheter. Eller så kan vi välja att samarbeta i de frågor vi tycker liknande. Våra primära motståndare idag är kanske inte direkta fascister, men vi har idag en regering starkt präglad av konservatism. Om vi ska gå framåt behöver vi en mer enad vänster, en vänster som samarbetar i arbetslivsfrågor, i miljöfrågor, i demokratifrågor, och i många andra frågor. Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet Kommunisterna, och Arbetarepartiet Nils Dacke, och Miljöpartiet har alla här samlats idag för att stå upp för demokrati, mot fascism. Vi i Miljöpartiet vill se en stark vänster som står upp mot en högervriden regering. Vi måste ta krafttag för miljön, vi har inte mycket tid längre. Vi måste kämpa för HBTQ-personers rätt att leva sina liv. Vi måste stå upp för socialistisk feminism. Sverige, och hela världen, behöver en ny politik, en miljövänlig och feministisk vänsterpolitik.
Vi må vara oense om delar i sakpolitiken. Vi håller inte alltid med varandra om ideologi. Vi använder ibland olika taktiker för att nå våra mål. Men i slutändan delar vi många av målen, och vi står varandra betydligt närmare än vad vi gör högerkonservativa krafter. Vi måste lära oss av historien, genom att samarbeta kan vi gå framåt, starka. Vi kan diskutera och debattera olika frågor, men i slutändan kommer valet stå mellan en vänsterregering och en regering som inte bryr sig nog om miljön, eller friheter, eller människors välbefinnande. Vi behöver en vänsterregering, och vi i Miljöpartiet kommer göra allt vi kan för att skapa en sådan regering. Tillsammans är vi starka.”
Sylian börjar försiktigt och lugnt påbörja de första orden medan musikerna långsamt börjar spela på ”Ett enat folk spelas”, folk sjunger lugnt med medan tonen ökar och ökar för varje refräng
(https://youtu.be/adMzeNAnf7Q)
En man som stått vid sidan om partiledarna går nu fram, mannen är tydligt spanjor och bär en svart-röd militär mössa likt den anarkisterna bar under revolutionen och inbördeskriget, folk jublar
CNT - Mario Antonio Zermeño ”Hola camaradas, my name is Mario Alfredo Zermeño and I’m a member of the Confederación Nacional de Trabajadores. I’m here to speak about the heroism of the people of Spain and of the world who travelled and fought for Spain, socialism and democracy. I’m here to speak about the importance of socialist unity while warn against the authoritarian branches of our ideology that will do everything in its power to destroy the people’s revolution.
The future of the world needs a strong and united working class movement, in the working places, in the parliaments and in all parts of society. A movement by the workers and the people for the workers and the people. The politicians are in the service of the people and the workers and not in the hands of capital and the big companies and capitalists. Capitalism is the disease that spreads and socialism the cure.
I therefor ask you, the people, to remember these men and women who sacrificed citizenship, work and education to fight for what they thought was right in a world where the capitalist nations supported fascism in their fear of socialism and true Workers democracy! The fight against fascism and capitalism is the fight for humanity! ¡No pasarán! ¡Viva el pueblo!”
Musikerna spelar A las Barricadas medan Mario sjunger för full hals tillsammans med alla som lyckats lära sig refrängen eller har texten framme
(https://open.spotify.com/track/3oC2fiDxq7FojFBW7622Rv?si=AsWCEQgfTHmC75jqtIGLUA)
Applåder fortsätter och fortsätter medan folk börjar återuppta internationalen och demonstrationstågen delas upp igen och börjar röra sig bort från Götaplatsen, bort mot nya äventyr
submitted by Kire031 to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.06 16:49 therealfatumbot Randonaut Trip Report from Strövelstorp, Skåne län (Sweden)

Intention Driven Anomaly found V-1106722A (56.177494 12.817570) Type: Void Radius: 182m Power: 2.11 z-score: -4.58
Report: H
First point what3words address: jämställdhet.lika.potatis Google Maps Google Earth
Intent set: Gay Artifact(s) collected? No Was a 'wow and astounding' trip? No

Trip Ratings

Meaningfulness: Meaningful Emotional: Inspirational Importance: Influential Strangeness: Nothing Synchronicity: Somewhat
d006620099b6d0b57027754fc5fca95a5a79718c9cacf64d2f4bda18a0065b3f 1106722A
submitted by therealfatumbot to randonaut_reports [link] [comments]


2020.07.03 00:47 mincoder Debatt: F!s oppositionsförklaring

Idag har vi två, F!s partiledare, fått den stora skammen att läsa regeringsförklaringen från regeringen Ullsten. Högerns ovana med att sitta i regering lyser igenom. Istället för att börja med vad regeringen vill åstadkomma så ligger fokuset på att attackera vänstern. Har regeringen insett att dom inte längre sitter i opposition? Regeringsarbete kräver stort ansvar, något som den dåvarande högeroppositionen aldrig haft. Vi riskerar att få en dysfunktionell och handlingsförlamad regering, som spenderar mer tid på interna tjafs än faktisk handling.
Statsministern förklarade mer eller mindre öppet kulturkrig när han deklarerade sin regerings kulturpolitiska doktrin. Sedan den allmänna rösträttens införskaffande har Sverige blivit mer tolerant och jämställt, detta kan med Ullstens Kabinettet ha nått sin kulmen. Vi behöver blicka framåt, inte bakåt trots de positiva saker historien fört med sig. För er moderna stadsbor, ni 85% av befolkningen är varken bakåtsträvande eller exkluderande. Vi är toleranta, jämlika och inkluderande. Den moderna kulturen måste basera sig i de moderna idealen, inte en 1800-tals utopi.
Därför kan jag med stolthet presentera att F! finns som alternativ, ett tolerant och jämställt alternativ för er 85% som inte är kulturreaktionära lantisar. En feministisk regering hade därför verkat för att låta modern konst flöda fritt, HBTQ-rörelsen hade fått ta större plats och moderna statyer på moderna jämställdhetssktivister hade satts upp.
Vår politik är inte bara mer genomtänkt än er, utan nyttigare och bättre för alla! Jämställdhetsmyndigheten ska få ta större plats i Svenska politik. Och bygga ett mer jämställt Sverige, ett mer svenskt Sverige.
Regeringen har en jämställdhetsminister, men ingen politik bakom. Århundraden av kvinnokamp riskerar därför att gå förlorade och patriarkala strukturer kommer fylla den tidigare sunda politikens skor. Vi i F! kommer fortsätta kvinnokampen i opposition. Vi kommer strida för 6 timmars arbetsdag inom offentlig sektor, där många kvinnor jobbar extremt intensiva jobb med låg lön.
Regeringens klimatpolitik är katastrofal, de tror att kärnkraften kommer lösa alla världens miljöproblem. Vilken bubbla lever regeringen i? Ifall vi inte ändrar drastiskt på våra sätt att leva och hur vårt samhälle fungerar så kommer vårt land att stå inför enorma utmaningar, större än någonsin förr. Därmed så var det nog en dyster stund för alla de klimatkämpar i vårt land som lyssnade på den samma gamla nyliberala högerns flumpolitik som presenterades i form av regeringens miljöpolitik. Istället för att ta avstånd från tillväxt, och dess destruktiva konsekvenser för miljön så hejade regeringen på den. Regeringen säger att satsningar som skulle kunna vara skadliga för ekonomin inte kommer göras, trots att det är den ständigt drivande ekonomin som leder till de miljöskador vi ser idag. En liten titt på regeringens regeringsprogram bekräftar denna syn. Samma gamla oinspirerad klimatpolitik träder fram.
F! kommer i regering fokusera på att driva på en riktig klimatpolitik, och vi kommer inte vara rädda för den reaktionära högern. Vi vill motverka överkonsumtion, stoppa värmeverken i städerna och gå över till ett hållbart mer grönt och närodlat ätande. Bilar ska bort ur städerna och moder natur ska åter få växa fritt. Alla våra förslag är minst lika viktiga delar av samma mynt klimatet.
Regeringen förklarar även aktivt krig mot storstaden. Istället för att acceptera den nya världen där vi bor i större gemenskaper, så vill regeringen dela upp landet och skicka bort familjer från deras nya hem i Sveriges moderna metropol. Sveriges framtid ligger i storstaden. Det är storstaden där innovation byggs. Där kopplingar görs. Där framtiden ligger. Detta är något som alla vet, men regeringen Ullsten har tydligen aldrig fattat det uppenbara. Trots att storstäder är bättre för innovation och är bättre för miljön så lägger Ullsten fokus på att bekämpa dem och bygga ett Sverige som är omodernt och oanpassat för framtiden. Bostadsfrågan, en av de viktigaste frågorna för storstadsbor nämns inte i regeringsförklaringen.
Sverige kommer att behöva i framtiden satsa på storstäderna, satsa på vår gemensamma framtid. Genom gemensam odling i alla bostäder, på både tak och gårdar, kommer vi kunna binda mer koldioxid och göra storstäderna mer självförsörjande på mat. Dessutom kan vi förse fler med det underhållande fritids projektet hobbyodling. Vi måste snabbt bygga ut fler bostäder så att alla som flyttar till Sveriges oaser har en plats att bo. Ingen ska vara hemlös. F! är fast beslutna vid att bibehålla det nya miljonprogrammet och kämpa för kvalitetsbostäder för rimliga priser, vilket är varför vi säger nej till marknadshyror och ja till subventioner. Vi behöver även öka bostadsbidraget, bygga höghastighetsbanorna och rusta Sverige inför nästa generation. Det ska vara enkelt att ta sig mellan Sveriges tre största städer och det ska vara en självklarhet.
Sverige går nu in i en svår mandatperiod. En mandatperiod då patriarkatet kommer försöka återetablera sig. En mandatperiod där fokus kommer ligga på hur man slår sönder solidaritet och jämställdhet. Vi kommer vara stenhårda i opposition. Vi kommer verka och slåss för vår politik, och även om vi kommer vara pragmatiska, så kommer vi aldrig överge våra åsikter. Det är dags för storstaden att slå tillbaka, rösta med F! i nästa val!
Carl Bildt Milaw Gekos
submitted by mincoder to Folkbladet [link] [comments]


2020.07.01 11:36 CDRDodo Carl Bildt firar pride i Malmö

Under pridemånaden deltog Feministiskt Initiativs ena partiledare Carl Bildt i Malmö pride. Han samtalade med många om olika samhällsproblem och öppnade för dialog med flertalet stadsbor. Han fick även hålla ett litet tal i samband med detta:
Kära vänner! Vad kul att så många är här och väljer att fira pride med mig! Detta är något som blir allt mer viktigt i vårt samhälle. Särskilt när vår tillträdande regering är en högerextremistisk HBTQ-fientlig soppa! De har ingen inkluderande och HBTQ vänlig politik. De nämner inte ens ordet i sitt regeringsprogram! Vi däremot i F! har politik som inkluderar alla! Vi vill göra samhället till en trygg och säker plats för alla oavsett kön, bakgrund eller liknande. Intoleransen grundas i mångt och mycket i en fientlig kultur som är etablerad i samhället, det vill vi stoppa! Normkritik och jämställdhet ska sitta högst upp på dagordningen och det rosa Sverige ska bli bäst på jämställdhet, inte bara mellan kön utan för alla! Tack för att ni lyssnade och Glad Pride!
Carl Bildt fortsatte sedan med att delta i en prideparad som anordnades.
submitted by CDRDodo to ModellMedia [link] [comments]


2020.04.25 19:26 leaandcompany Stolt över att vara svensk?

Jag är född och uppvuxen i sverige och är även 50-75% svensk (lite oklart i min familj just nu), och jag gillar att jag är svensk. Är det fel..? Jag har alltid gjort det också. T.ex om jag börjar prata med någon på internet eller om jag reser till ett annat land så har jag alltid varit öppen med att jag är svensk, jag vill gärna lära folk om Sveriges kultur och språk och jag blir alltid exalterad när jag får reda på att en kändis är svensk eller befinner sig i sverige eller om sverige nämns i något, t.ex en film. För ett tag sedan började jag söka runt och då pratade många om varför det kan uppfattas som negativt att man är stolt svensk eller att man inte bör vara stolt över sin etnicitet... är det verkligen så? Det fick mig att må lite dåligt.. Uppfattas jag som en rasist eller nationalist, eller ännu värre, en nazist, om jag är stolt svensk? Jag förstår verkligen inte hur det är fel. Jag är stolt över våran vackra natur, över midsommar, över vår mat och kultur, över vår välfärd och jämställdhet, över vikingar osv, men aldrig har jag sett mig själv som bättre än andra för att jag är svensk. Jag har aldrig tyckt att svensk är bättre än någon annan etnicitet. Som sagt, jag har aldrig känt mig bättre, viktigare eller mer överlägsen än någon annan för att jag är svensk, jag är bara stolt. Sen när blev det fel? Eller är det bara folk som hittar på? Om jag flyttar till USA en dag, är det inte okej att jag är stolt svensk eller dekorerar mitt hus med t.ex en svensk flagga då? Jag har aldrig någonsin uppfattat mina utländska kompisar som rasister eller nationalister när de pratar om att de är ”stolta” (inte direkt det ordet de använder men dom pratar om sitt land som om dom vore det) över sitt land, utan jag blir snarare glad för deras skull och blir intresserad av landet, så varför skulle jag uppfattas som det då? Jag visste inte i vilket community jag skulle posta detta så jag tog bara ett svenskt. Förlåt om jag verkar virrig, fick skriva detta inlägg på kort tid.
submitted by leaandcompany to Sverige [link] [comments]


2020.04.08 09:22 Henrik0530 Tyck till om kön.

Mitt skolarbete handlar om att jag ska göra en undersökning om kön och jämställdhet, go in and go wild.
https://forms.gle/pPxnEi9sZaG8TUTz7
submitted by Henrik0530 to skolarbete [link] [comments]


2020.04.05 16:21 gonnahike Svensk historiedokumentär

Hej!
Jag ska studera historia 1b snart på distans och inväntar boken. Kursen startar 20 april men tänkte sätta igång innan så jag ligger i framkant.
Vet någon om någon dokumentär som skulle kunna hjälpa?

Historia 1b innefattar följande områden:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Det är väl mest de två första punkterna som skulle kunna finnas i dokumentärsform, känner jag.
submitted by gonnahike to sweden [link] [comments]


2020.03.02 02:01 yamusutat Fossilfritt, korruptionsbekämpning och ökad jämställdhet i fokus för Sveriges nya strategi för Världsbanken

Fossilfritt, korruptionsbekämpning och ökad jämställdhet i fokus för Sveriges nya strategi för Världsbanken submitted by yamusutat to svenskpolitik [link] [comments]


2020.02.20 12:48 mincoder Presskonferens om frågestunden

Hej allesammans och välkomna till denna presskonferens. Jag har haft en frågestund de senaste dagarna kring min roll som statsminister. Jag hade naturligtvis hoppats på några frågor, men så blev det inte. Under hela frågestunden ställdes inga frågor. Jag måste säga att jag är glad att oppositionen anser att regeringen är så tydlig att inga frågor behövdes ställas under frågestunden.
Men, jag tänker ändå att det är viktigt att prata om vad regeringen har för tankar. Inom dagarna så kommer en proposition om en koldioxidskatt presenteras. Denna koldioxidskatt kommer att sättas på 200kr per ton utsläpp. Däremot så är åkeri och jordbruksbranschen exkluderad. Denna koldioxidskatt är grundad i vetenskapen och expertisen av ekonomer som påstår att en koldioxidskatt är den bästa metoden för att minska koldioxidutsläpp. Ett nödvändigt mål med tanke på de klimatförändringar vi står inför.
Vi kommer också att nu genomföra en proposition för att göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Avgiftsfri kollektivtrafik är en av de viktigaste reformerna för att stoppa klimatförändringen, skapa jämställdhet och skapa frihet. Vi måste få folk att sluta köra bil, ge alla möjligheterna att gå till skola eller jobb var de finner lämpligt oberoende av inkomst och befria de ekonomiskt utsatta från att behöva betala kollektivtrafiksavgift.
Regeringen kommer fortsätta ha ett brett samtal med andra partier och samarbeta med dom var vi kan. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Mincoder
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2020.02.05 09:17 joderjuarez MP): Separata badtider bra första steg för ökad jämställdhet

MP): Separata badtider bra första steg för ökad jämställdhet submitted by joderjuarez to svenskpolitik [link] [comments]


2020.01.28 10:54 Silverkuken Gemensamt fokus på jämställdhet och likabehandling

Gemensamt fokus på jämställdhet och likabehandling submitted by Silverkuken to sweden [link] [comments]


2020.01.26 15:14 Muffinsbagaren Nej, Jordan B Peterson, jämställdhet gör inte kvinnor och män mer olika - DN.SE

Nej, Jordan B Peterson, jämställdhet gör inte kvinnor och män mer olika - DN.SE submitted by Muffinsbagaren to svenskpolitik [link] [comments]